Kérlek támogasd a Rádiómúzeumot működtető Alapítványt
A támogatásoddal a Rádiómúzeum létezését segíted!

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

1925. február
Magyar híradó 54.

Az első magyar rádiókiállítás

AZ ELSŐ MAGYAR RÁDIÓ KIÁLLÍTÁS. A MAGYAR JÖVŐ" DIÁKRÁDIÓ KLUBJÁBAN. DEDEKTOROS KÉSZÜLÉKEK. CSÖVES KÉSZÜLÉKEK."


1925. április
Magyar híradó 60.

Budapesti Nemzetközi Vásár

A VÁSÁRT A KORMÁNYZÓ ÚR ŐFŐMÉLTÓSÁGA ÁPRILIS HÓ 18-ÁN D.E. 10 ÓRAKOR NYITJA MEG. A VÁSÁR TERÜLETE AZ IPARCSARNOK, AZ ÚJ MŰCSARNOK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI CSARNOK. A MAGYAR IPAR BEMUTATÓJA 18 FŐCSOPORTBAN. ELSŐ MAGYAR RÁDIÓ BEMUTATÓ. KIRAKATVERSENY. NYITVA: ÁPRILIS HÓ 27-IG.


1926. december
Magyar híradó 145.

Országos rádiókiállítás

JÓZSEF FERENC KIR. HERCEG MEGNYITJA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓKIÁLLÍTÁST.


1927. október
Magyar híradó 190.

Európa legmodernebb rádió adóállomásának építése Lakihegyen

EURÓPA LEGMODERNEBB 60 KILOWATTOS TELEFUNKEN RÁDIÓ ADÓÁLLOMÁSÁT ÉPÍTI A MAGYAR KIRÁLYI POSTA LAKIHEGYEN. MAGYARI ENDRE MÉRNÖK FUCHS EMIL MŰÉPÍTÉSSZEL AZ ÉPÜLET TERVEZŐJÉVEL. SZERELIK A 150 M. MAGAS VASTORNYOKAT, MELYEK AZ ADÓÁLLOMÁS ANTENNÁJÁT FOGJÁK TARTANI. A MAGYAR RÁDIÓADÁS 2 ÉVE TÖRTÉNIK A CSEPELI ADÓÁLLOMÁSRÓL, MELY 1914-BEN ÉPÜLT ÉS EREDETILEG HADICÉLOKRA SZOLGÁLT. TOLNAI HENRIK MŰSZAKI FŐELLENŐR, AZ ÁLLOMÁS VEZETŐJE MUNKATÁRSAI KÖRÉBEN. A KÜLÖNBÖZŐ ADÓÁLLOMÁSOK, MELYEKKEL A LÉGIFORGALMI, A NEMZETKÖZI LEVELEZÉSI, A SAJTÓSZOLGÁLAT ÉS A BROAD-CASTING ADÁS JELENLEG TÖRTÉNIK. HOGYAN TÖRTÉNIK AZ „ADÁS”? A STÚDIÓBÓL „ADÁST” KÉRNEK. BEKAPCSOLJÁK ÉS ELLENŐRZIK AZ ADÁST. A 4000 VOLTOS DINAMÓ KAPCSOLÓTÁBLÁJA. A 4000 VOLTOS DINAMÓ. ENNEK ÁRAMA ALAKUL ÁT ZENÉVÉ. AZ ELLENŐRZŐ KÉSZÜLÉKEN FIGYELIK A STÚDIÓ ADÁSÁT. A LAKIHEGYI 60 kW. NAGY ADÓÁLLOMÁSHOZ MÉLTÓ ÚJ STÚDIÓ ÉPÜL A FŐHERCEG SÁNDOR UCCÁBAN. AZ ÁTÉPÍTETT PALOTA HOMLOKZATÁNAK TERVEZETE... MELYNEK UDVARÁBAN EMELIK AZ ÚJ STÚDIÓ ÉPÜLETÉT.


1928. január
Magyar híradó 205.

A posta új adóállomást épít Lakihegyen

A MAGYAR KIRÁLYI POSTA ÚJ, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ RÁDIÓ ADÓÁLLOMÁSÁNAK ÉPÍTKEZÉSE LAKIHEGYEN. AZ ADÓÁLLOMÁS ÉPÜLETE AZ EGYIK KÉSZ 150 MÉTER MAGAS ANTENNA TORONNYAL. A TORONY KIKÖTŐ KÖTELÉNEK SZIGETELT LEHORGONYZÁSA. A SZÁZÖTVEN MÉTERES TORONY SZIGETELŐ TALPAZATA. AZ ADÓBERENDEZÉS REZGŐKÖREI SZERELÉS ALATT. AZ ADÓÁLLOMÁS ÉPÍTŐVEZETŐSÉGE ÉS A SZERELŐ SZEMÉLYZET. ÉPÜL AZ ÚJ STÚDIÓ A FŐHERCEG SÁNDOR UCCÁBAN.


1928. március
Magyar híradó 211.

Tető alá került a Magyar Rádió épülete a Főherceg Sándor utcában

TETŐ ALÁ KERÜLT A STABIL ÉPÍTŐ RT. ÁLTAL ÉPÍTETT RÁDIÓ STÚDIÓ A FŐHERCEG SÁNDOR UTCÁBAN.


1928. ÁPRILIS
Magyar híradó 215.

Dr. G. Arco, a Telefunken Társaság igazgatója a Lakihegyen épülő új rádióállomásnál

DR. G. ARCO GRÓF, A BERLINI TELEFUNKEN TÁRSASÁG IGAZGATÓJA, A RÁDIÓTECHNIKA NAGYMESTERE MEGTEKINTI A LAKIHEGYEN ÉPÜLŐ ÚJ RÁDIÓÁLLOMÁST.


1928. május
Magyar híradó 219.

Az új lakihegyi rádióállomás üzembeállítása

A MAGYAR KULTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK JELENTŐS LÉPÉSE: AZ ÚJ LAKIHEGYI RÁDIÓÁLLOMÁS ÜZEMBEÁLLÍTÁSA. PASKAY BERNÁT IGAZGATÓ ISMERTETTE AZ ÁLLOMÁST, A MEGNYITÁSON RÉSZT VETT SZAKEMBEREK ÉS ÚJSÁGÍRÓK ELŐTT. AZ ÚJ ÁLLOMÁS LEADÁSAIT CSONKAMAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 80%-ÁN KRISTÁLYDETEKTOROS KÉSZÜLÉKKEL IS KIFOGÁSTALANUL HALLJÁK.


1928. július
Magyar Híradó 229.
 
Befejezés előtt áll a Sándor utcában épülő új Rádió Stúdió
 
BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLL A SÁNDOR UCCÁBAN ÉPÜLŐ – EURÓPÁBAN A LEGMODERNEBB BERENDEZÉSŰ – ÚJ RÁDIÓ STÚDIÓ.

1928. október
Magyar híradó 245.
 
Közép-Európa legmodernebb hírszolgálati székháza, az MTI felavatása
 
A KORMÁNYZÓ JELENLÉTÉBEN ADTÁK ÁT RENDELTETÉSÉNEK KÖZÉPEURÓPA LEGMODERNEBB HÍRSZOLGÁLATI SZÉKHÁZÁT, A MTI ÉS TÁRSVÁLLALATAI KÖZPONTI PALOTÁJÁT. A KORMÁNYZÓ ÉS A KIRÁLYI HERCEGEK ÉRKEZÉSE. AZ ÉPÜLET MEGTEKINTÉSE. KÉPEK A SZÉKHÁZ HELYISÉGEIRŐL, AMELYEKET A LINGEL BÚTORGYÁR RENDEZETT BE. A RÁDIÓ ÚJ NAGY STÚDIÓJA. A RÁDIÓ ERŐSÍTŐJE. AZ MTI ÚJ NYOMDÁJA, MELYET A LEGMODERNEBB SZEMPONTOK SZERINT ÉPÍTETTEK. TELEFONHÍRMONDÓ KAPCSOLÓSZEKRÉNY. NYILVÁNOS ÓRÁK KÖZPONTI SZABÁLYOZÓ ÓRÁJA. A KORMÁNYZÓ MEGTEKINTI A MAGYAR FILM IRODA SZÁRÍTÓHELYISÉGÉT, AHOL A HÍRADÓ FILMJEI SZÁRADNAK.

1928. november

Magyar híradó 247.

Budapestről indult el a világ legelső rádióvonat-szerelvénye

BUDAPESTRŐL INDULT EL A VILÁG LEGELSŐ RÁDIÓVONAT SZERELVÉNYE. ÁLTALÁNOS ÉRDEKLŐDÉS KÍSÉRTE EL ELSŐ ÚTJÁRA AZ ANTENNÁVAL FELSZERELT BÉCSI GYORSVONATOT. A VONAT RÁDIÓEGYENRUHÁS SZEMÉLYZETE. A KÖZÖNSÉG NAGY SZERETETTEL FOGADTA A RÁDIÓTECHNIKA KULTÚRATERJESZTŐ KORSZAKALKOTÓ ÚJÍTÁSÁT.

1928. november
Magyar híradó 248.

Az első telefonbeszélgetés Budapest és Washington között 

AZ ELSŐ TELEFONBESZÉLGETÉS BUDAPEST ÉS WASHINGTON KÖZÖTT. BETHLEN ISTVÁN GRÓF MINISZTERELNÖK TELEFONON ÜDVÖZLI KELLOG KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRT. BUTTLER WRIGHT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖVETE BESZÉLT EZUTÁN PELLÉNYIVEL, MAGYARORSZÁG WASHINGTON-I KÖVETÉVEL.


1929. augusztus
Magyar híradó 285.

Aratóünnep rádióközvetítése a Fehér-megyei Csákvár községből

A MAGYAR ÉLET TARTALMAS ÉS EREDETI ÜNNEPÉT ISMERTETTE MEG A KÜLFÖLDDEL A RÁDIÓ. ARATÓÜNNEP KÖZVETÍTÉSE A FEHÉR-MEGYEI CSÁKVÁR KÖZSÉGBŐL. „AHÁNY SZEM VAN EGY KERESZTBE’, ANNYISZOR JUSSAK ESZEDBE!…” ELLENŐRZIK AZ ADÁST.

1930. február
Magyar híradó 314

A Fehérvári úti rendőrlakótelepen épült közbiztonsági rádióállomás átadása

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER ÁTADJA RENDELTETÉSÉNEK A FEHÉRVÁRI ÚTI RENDŐRLAKÓTELEPEN ÉPÜLT KÖZBIZTONSÁGI RÁDIÓÁLLOMÁST.

1930. október
Magyar híradó 348/1.

A Nemzetközi Rádió Unió résztvevői megtekintik a lakihegyi adóállomást

A BUDAPESTEN ÜLÉSEZŐ NEMZETKÖZI RÁDIÓ UNIÓ RÉSZTVEVŐI MEGTEKINTIK A LAKIHEGYI ADÓÁLLOMÁST.

Magyar híradó 348/3.

A Magyar Hét alkalmából rendezett propaganda felvonulás

A MAGYAR HÉT ALKALMÁBÓL RENDEZETT PROPAGANDA FELVONULÁS LENYŰGÖZŐ ERŐVEL BIZONYÍTOTTA BE A MAGYAR MUNKA ÉS TUDÁS HATALMAS TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉT. A REKLÁMKOCSIK FELVONULÁSÁT NÉZŐ KÖZÖNSÉG TÍZEZREIT A VÁNCZA GYÁR DÍSZES ZENEAUTÓI SZÓRAKOZTATTÁK.


1931. május
Magyar híradó 376.

A budapesti telefon 50 éves jubileuma

A BUDAPESTI TELEFON 50 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL AZ ALAPÍTÓ PUSKÁS FIVÉREK EMLÉKEZETÉRE EMLÉKTÁBLÁT HELYEZTEK EL A JÓZSEF-KÖZPONT ÉPÜLETÉBEN.


1931. december
Magyar világhíradó 406.

A VATEA Rádiótechnikai és villamossági Rt. gyáravatása

KENÉZ BÉLA KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER FELAVATTA EGY ÚJ MAGYAR ELEKTROMOS IPARVÁLLALAT MOST LÉTESÍTETT GYÁRTELEPÉT

„A VATEA igazgatósága nevében őszinte örömmel üdvözlöm kedves vendégeinket új otthonunkban!” [Kenéz Béla:] „Egészséges, szerves fejlődés útján, hála a kitűnő vezetőknek és a derék munkásoknak, ma odáig emelkedett, hogy a vákuumtechnika, az elektrotechnika, és általában a rádiótechnika legmodernebb találmányainak az elgondolásából és megalkotásából kiveszi Európa szerte elismert és megbecsült részét. […] a gyár újabb állomásához érkezett. Olyan elhelyezkedést talált, amely egyrészt a műszaki tudás gondolkozó munkájának megfelelő műhelyt, másrészt pedig a munkások egy nagyobb számának alkalmasabb munkateret nyújt. Ennek következtében ennek a […] sok okból, mindannyian örömtől dobogó szívvel ünnepel. De nem csak a reménység szellemi táplálékában részesít bennünket, hanem a valóságban is a munkások újabb és újabb nagy számának nyújt kenyeret.”


1932. június
Magyar világhíradó 433.

Telefonhírmondóval szerelik fel a budapesti közkórházakat

TELEFONHÍRMONDÓVAL SZERELIK FEL A BUDAPESTI KÖZKÓRHÁZAKAT. A BETEGEK LELKI GYÓGYULÁSÁT SEGÍTI ELŐ A ZENE ÉS SZÓRAKOZÁS

[vitéz Somogyváry Gyula:]
„Amikor a Magyar Rádió és Telefonhírmondó Részvénytársaság nevében tisztelettel átadom az új Szent János Kórház új telefonhírmondó berendezését a székesfőváros közönségének, Isten áldását kérem erre a berendezésre, és kérem Salamon tanácsnok urat, adja meg az engedélyt a berendezés bekapcsolására.”

[Salamon tanácsnok:]
„Igen tisztelt uraim! Egészségügyi szolgálatunk fejlődésében igen fontos ez a mai nap, mikor a telefonhírmondó berendezését átadjuk a rendeltetésének.”


1932. december
Magyar világhíradó 460.

Az új stúdió bokréta-ünnepsége a magyar Rádió Sándor-utcai központjában

A ROHAMOS FEJLŐDÉS KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN ÉPÜLŐ ÚJ STUDIÓ BOKRÉTA-ÜNNEPSÉGE A MAGYAR RÁDIÓ SÁNDOR-UTCAI KÖZPONTJÁBAN

[Bornemissza Géza?:]
„A mai ünnepen szívünkből éltetjük mindazokat, akiknek része van abban, hogy itt, ezek a falak kinőttek a földből. Mi több szeretettel dolgoztunk rajta, mint más épületen, mert éreztük, hogy a magyar szónak építünk hajlékot. Annak az innen elhangzó magyar szónak, amely bíztatás, bátorítás minden magyar testvérünknek, és amely összeköt bennünket ővelük addig is, amikor visszakerülünk mind abba a nagy és boldog Magyarországba, ahol mindenki számára terem élet és kenyér. Adja Isten, hogy mielőbb így legyen!” 


1933. február
Magyar világhíradó 468.

Langmuir professzor a kémiai Nobel-díjas amerikai tanár az Egyesült Izzó gyártelepén

LANGMUIR PROFESSOR BUDAPESTEN.A KÉMIAI NOBEL-DÍJAT NYERT AMERIKAI TANÁR EURÓPAI KÖRÚTJÁN MEGTEKINTI AZ EGYESÜLT IZZÓ GYÁRTELEPÉT


1933. május
Magyar világhíradó 482.

Új rádióállomás Pécsett

ÚJ RÁDIÓÁLLOMÁS PÉCSETT. FABINYI TIHAMÉR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER JELENLÉTÉBEN ÜNNEPÉLYESEN ADTÁK ÁT A FORGALOMNAK A MESZESPUSZTÁN FELÁLLÍTOTT ÚJ RÁDIÓ RELÉE ÁLLOMÁST

Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter felavató beszédében büszkén emelte ki, hogy az új pécsi közvetítőállomás magyar munkások […] új állomás közel két kilowatt teljesítményű.


1933. június
 Magyar világhíradó 487.

A magyaróvári rádió-relé állomás felavatása
  
A MAGYARÓVÁRI RÁDIÓRELÉ ÁLLOMÁS FELAVATÁSA. A RÁDIÓ ÉS A POSTA VEZETŐSÉGE ÜNNEPÉLYESEN ADTA ÁT A FORGALOMNAK A MAGYARÓVÁRI RÁDIÓKÖZVETÍTŐ ÁLLOMÁST

[Darányi Kálmán?:]
„Rendkívül érdekes ez az új reléállomás, amelyet a Magyar Királyi Posta a rádiótársasággal együtt készítetette el. A magyar ipar igazán fölülmúlta önmagát, amikor ezeket az állomásokat az országban különböző helyeken létesítette, és azt hisszük, hogy ezeknek az állomásoknak a magyar kultúra emelésében igen nagy részük lesz.”


1933. november
Magyar világhíradó 508.

Elkészült a lakihegyi új nagyadó-állomás

ELKÉSZÜLT A LAKIHEGYI ÚJ NAGYADÓ-ÁLLOMÁS. 9 HÓNAPOS MEGFESZÍTETT MUNKA UTÁN ELKÉSZÜLT A LAKIHEGYI NAGYADÓ, MELY MODERN MEGOLDÁSÁVAL MÉLTÁN FOGLAL HELYET EURÓPA LEGÚJABB ÓRIÁS ADÓI KÖZÖTT

Az új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kéz munkája. A torony súlya 230.000 kilogramm. Embermagasságú orcelántömbön nyugszik. Szélessége alul 65 centiméter. A közepén, 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az Állami Gépgyár építette. Szerelői és a filmoperatőr, mint látjuk, csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéz e gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot. Ez a híresemény csak egy egyperces részlete egy háromrészes dokumentumfilmnek, amely a lakihegyi óriásadó építéséről készült 1933-ban a Magyar Filmirodában.A dokumentumfilm és a híradóesemény narátora Radó Árpád, a Magyar Rádió legendás hírű bemondója, aki egyike volt a háború ártatlan áldozatainak. Személye több helyen feltűnik a Magyar Világhíradókban.


1933. november
Magyar világhíradó 509.

Rádió-autó járja az országot, hogy a vételviszonyokat vizsgálja

RÁDIÓ-AUTÓ JÁRJA BE AZ ORSZÁGOT. A VÉTELVISZONYOKAT VIZSGÁLJA, A RÁDIÓZÓ KÖZÖNSÉGNEK TANÁCSOKAT AD ÉS ELŐADÁSOKKAL SZÓRAKOZTATJA A FALU NÉPÉT A M. KIR. POSTA ÁLTAL ÜZEMBEÁLLÍTOTT RÁDIÓ-GÉPKOCSI


1933. december
Magyar világhíradó 511/3.

Magyar Rádió Hét

DR. FABINYI TIHAMÉR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER JELENLÉTÉBEN ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT NYITOTTÁK MEG A MAGYAR RÁDIÓKIÁLLÍTÁST

[Dr. Fabinyi Tihamér:]
„Széles köröknek érdeklődését van hivatva felhívni erre a fontos iparágra, a kultúrának erre a fontos tényezőjére, és én remélem, hogy ez egy lépés lesz megint abban az irányban, hogy megélénkítsük a mi gazdasági életünket. A hála szavait kell intéznem a Magyar Posta derék vezetőihez és összes munkásaihoz, a Rádiótársasághoz, akik példás egyetértésben összemunkálva dolgoztak itt, és a magyar iparhoz, amelyik ismét fényes bizonyítékát adta munkakészségének, teljesítőképességének és hazafias lelkesedésének.”


1933. december
Magyar világhíradó 511/4.

Gömbös Gyula avatta fel az új lakihegyi rádió-nagyadó-állomást

A MAGYAR KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN. GÖMBÖS GYULA MINISZTERELNÖK ÜNNEPI BESZÉD KERETÉBEN ADTA ÁT HIVATÁSÁNAK AZ ÚJ LAKIHEGYI RÁDIÓ-NAGYADÓ-ÁLLOMÁST

[vitéz Gömbös Gyula:]
„Magyar testvéreim! Az első szó, az első hang, amelyet az új nagy leadó állomás szikratengerén keresztül magyar testvéreim felé sugároztatok, a tisztelet szava, a hódolat hangja, az első magyar ember, nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója iránt. Az ő nemes, szilárd és fennkölt egyéniségében testesül meg a magyar élni akarás gondolata, ezeréves fajtánknak az az elpusztíthatatlan csodálatos ősereje, amely akkor mutatja a legkeményebb ellentállást, mikor a sors keze a legsúlyosabb csapásokat zúdítja nemzetünkre. Mikor a magyar teremtőereje e csodálatos alkotását, az új lakihegyi nagy leadó állomást a magyar királyi kormány átadja a rendeltetésének, úgy érzi, méltóbb gondolatot és érzést nem küldhet szerteszét elsőnek az elektromos szikraszárnyain, mint a hála, a tisztelet, a hódolat gondolatát és érzését az ország kormányzója felé.”


1933. december
Magyar világhíradó 512.

Magyar Rádió Hét

BESZÁMOLÓ A MAGYAR RÁDIÓ HÉTRŐL. A KIÁLLÍTÁS KÖZÖNSÉGÉT ELSŐSORBAN AZ ÚJ 120 KILOWATTOS LAKIHEGYI NAGYADÓ BERENDEZÉSE VONZOTTA, MELY A STANDARD VILLAMOSSÁGI RT. ÚJPESTI GYÁRÁBAN KÉSZÜLT ÉS KIZÁRÓLAG MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS MUNKÁSOK ALKOTÁSA

A nagyközönség tömegesen kereste fel a rádióhéten az új nagyadó állomást, hogy megtekintse a […] technika legújabb kiváló alkotását. A nagyadó egész berendezése Standard-rendszerű magyar rádiószabadalom alapján készült. A nagyadó építése körülbelül egy esztendeig tartott, nagyszámú munkást és mérnököt foglalkoztatott. Az új lakihegyi adó Európa egyik legtisztább és leghangerősebb állomása, melyet úgy Magyarországon, mint a külföldön is tisztán és zavarmentesen élvezhetnek a rádióhallgatók. A leadó egyik különlegessége a 120 kW-os adócső, mely egyedülálló az egész világon. Az adóállomás a Magyar Királyi Posta és a rádióelőfizetők eddigi tapasztalatai szerint tökéletesen bevált.


Kiegészítő információk